Bolusy

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła

Bolus Wapniowy jest preparatem wpływającym korzystnie na zminimalizowanie liczby przypadków odwapnień u krów.

Bolus ulega rozpuszczeniu w żwaczu i zapewnia szybkie uzyskanie odpowiedniego stężenia wapnia, fosforu, magnezu i witaminy D3.

Podawać bolusy specjalnym aplikatorem:
Profilaktycznie:
1 bolus na 12-24 godziny przed porodem lub
1 bolus bezpośrednio po wycieleniu.
 
W przypadku wystąpienia zalegania:
1-2 bolusy 10-12 godzin po wycieleniu, następnie w razie konieczności
1-2 bolusy 24 godziny po wycieleniu.

Po infuzji wapnia:
1-2 bolusy 2 godziny po infuzji wapnia, następnie 1-2 bolusy 12 godzin po infuzji.
 
Wskazania:
Stosować profilaktycznie, w celu zminimalizowania przypadków odwapnień u krów, w przypadku wystąpienia zalegania oraz po infuzji wapnia.

minimalizuje liczbę przypadków odwapnień u krów
bezpieczny sposób podawania za pomocą aplikatora
szybkie uzyskanie odpowiedniego stężenia wapnia, fosforu, magnezu i witaminy D3