array(1) { [0]=> string(4) "test" } Testarray(1) { [0]=> string(4) "test" } Test Dla Akcjonariuszy - bezpieczne preparaty dla zwierząt hodowlanych - Trans Feed

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Due to the entry into force of the Act of 30 August 2019 amending the Code of Commercial Companies and certain other laws (Journal of Laws 2019.1798) in connection with Art. 43 of the Act of 15 May 2020 amending certain laws on cover-up activities in connection with the spread of SARS - CoV-2 (Journal of Laws 2020,875), on 01 March 2021 as part of the mandatory dematerialisation of shares introduced into the Polish legal order , paper share documents issued by the Company will no more legally be lost and will be recorded in the shareholder register maintained by the entity selected from the list of authorized securities accounts, i.e. licensed by the Financial Supervision Commission. Wobec powyższego, Zarząd Trans Feed Futuro Lab Sp. z o.o. S.K.A. wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 02-707 Warszawa, ul. Puławska 111A/12, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-16:00, począwszy od dnia 01 października 2020 r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Akcjonariusz który nie złoży dokumentów akcji w siedzibie Spółki przed dniem 01 marca 2021 r., nie utraci praw do akcji i możliwości wpisania się do rejestru akcjonariuszy w czasie późniejszym. Information regarding the submission of action documents will be provided by the Management Board Office at the telephone number: 731 250 040 and e-mail address: biuro@transfeed.eu. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Trans Feed Futuro Lab Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Graniczna 8 06-500 Mława

Mon - Fri: 08 - 16

biuro@transfeed.eu

+48 731 250 040

© 2021 Trans Feed