Okres okołoporodowy

Mieszanka paszowa dietetyczna uzupełniająca poziom wapnia

Przed lub w trakcie porodu 500g doustnie, w razie potrzeby po kilku godzinach. Stosować od pierwszych symptomów porodu do 2 dni po jego zakończeniu.

Wskazania:

w przypadku porażeń poporodowych, odwapnień organizmu występujących u krów w okresie okołoporodowym oraz spadku poziomu Ca u krów wysokowydajnych, związanych z porodem i rozpoczęciem laktacji.

zmniejsza ryzyko odwapnienia oraz zalegania okołoporodowego
uzupełnia niedobór wapnia