array(1) { [0]=> string(4) "test" } Testarray(1) { [0]=> string(4) "test" } Test BOLUS trawienie - mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła - Trans Feed

Bolusy

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła

Bolus Trawienie jest preparatem przywracającym równowagę środowiska żwacza przez działanie podwyższające i stabilizujące pH.

Bolus Trawienie zapewnia szybki powrót apetytu oraz lepsze pobranie paszy, dzięki czemu wzrasta wydajność mleczna.

Podawać za pomocą aplikatora 1 bolus dziennie. Zalecany czas stosowania 3-5 dni.

stabilizuje fermentację oraz likwiduje niestrawność
normalizuje pH treści żwacza i wzmaga apetyt
stymuluje rozwój pożądanych bakterii żwaczowych
stabilizuje pH u krów z kwasicą żwacza