Bolusy

Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla bydła

Bolus Ketoza stanowi doskonałe źródło energii dla krów wysokowydajnych w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia ketozy. Bolus Ketoza dostarcza szybko przyswajalnej energii, zapobiegając wytwarzaniu zwiększonej ilości niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFTA). Natomiast niedobór tych kwasów i niedobór glukozy prowadzi do zaburzenia metabolicznego spalania tłuszczu, co przyczynia się do stłuszczenia wątroby i upośledzenia jej funkcji, jak również do zwiększonej ilości ciał ketonowych kumulowanych we krwi czyli ketozy. Bolus ulega rozpuszczeniu w żwaczu i zapewnia szybkie uzyskanie odpowiedniego poziomu energii.

W celu zmniejszenia ryzyka występowania ketozy należy podać aplikatorem:

Profilaktycznie:
1 bolus na 12-24 przed porodem lub
1 bolus bezpośrednio po wycieleniu.

W przypadku wystąpienia ketozy:
1-2 bolusy 10-12 godzin po wycieleniu,
1-2 bolusy 24 godziny po wycieleniu.

Wskazania:
Dla krów wysokowydajnych w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia ketozy lub w przypadku wystąpienia ketozy.

dostarcza dużą dawkę szybko przyswajalnej energii
bezpieczny sposób podawania za pomocą aplikatora