МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬИ И ДОБРОМ САМОЧУВСТВИИ ТВОЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ

УЗНАЙТЕ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Несколько слов о компании

Фирма OOO Акционерно-коммандитное товарищество TRANS FEED в г. Варшаве расположена на ул. Пулавской, 111А/12 является польским производителем высококачественных препаратов для животных, которые неинвазивным методом помогают разрешить проблемы со здоровьем. Trans Feed также занимается производством заменяющих молоко препаратов и дистрибьюцией кормов. Производственный цех фирмы расположен в г. Млаве на ул. Граничной, д. 8.

Эффективность

Качество

Защита

  • badania i nowoczesne technologie
  • Подтвержденная эффективность действий
  • Развитие в соответствии с природой
  • Круг удовлетворенных клиентов

Контакт

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Firma Trans Feed „Futuro Lab Sp. z o. o.” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 111A/12, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji danych pod adres: biuro@transfeed.eu lub pisemnie na adres naszego oddziału: Ul. Graniczna 8, 06-500 Mława.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważsą niezbędne do wykonania umowy, realizacji dostawy towaru/usług w celu składania ofert i negocjacji na etapie przez zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe administrator danych może udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, które świadczą usługi w związku z wykonami danej umowy.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski

VII. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

VIII. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:

Akceptuję
Nie Akceptuję