• źródło łatwo przyswajalnych składników energetycznych
  • wspomaga szybką regenerację krowy po ocieleniu
  • zapobiega ketozie

Dostępna pojemność:

500 ml / 5l

Preparat stanowiący źródło łatwo przyswajalnych i wysokiej jakości energetycznych komponentów dla krów mlecznych, zmniejsza skutki ujemnego bilansu energetycznego

Preparat należy podawać zaraz po porodzie dozownikiem do pyska.

 

Dawka dzienna 500 ml.

Zalecane stosowanie przez 3 dni po porodzie.

 

Wskazania:

 

- ketoza,
- deficyt energetyczny po wycieleniu

  • bogate źródło witamin i mikroelementów odpowiedzialnych za płodność
  • zwiększa skuteczność inseminacji oraz objawy rujowe

Dostępna pojemność:

500 ml

Specjalistyczny preparat dla krów i jałówek. Preparat znacznie zwiększa skuteczność inseminacji oraz objawy rujowe. Bogate źródło witamin i mikroelementów odpowiedzialnych za płodność.

Należy stosować w formie wlewu w ilości od 250 do 500 ml.

 

Preparat należy podać w momencie odnotowania rui w ilości 250 ml i ponownie 250 ml w czasie inseminacji lub na 4 godziny przed planowaną inseminacją.

  • wspomaga zatrzymanie produkcji mleka
  • poprawia zdrowotność wymienia

Dostępna pojemność:

500 ml

Specjalistyczny preparat wspomagający zatrzymanie produkcji mleka. Preparat na bazie wyciągów ziołowych, poprawia zdrowotność wymienia.

 

500 ml na sztukę po ostatnim udoju.

 

W przypadku produkcji mleka powyżej 20 litrów na dobę należy po 12 godzinach powtórzyć podanie preparatu.

  • uzupełnia w potas dawkę pokarmową krów

Dostępna pojemność:

100 ml

uzupełnia w potas dawkę pokarmową krów

W przypadku wystąpienia niedoboru potasu Potas Żel podajemy w ilości od 50 do 100 ml na krowę dziennie. W razie potrzeby powtórzyć po 12 godzinach. Podanie preparatu powinno być poprzedzone laboratoryjnym oznaczeniem potasu we krwi.

 

Nie należy stosować u krów zasuszonych.

 

Wskazania:

Zalecany jest w okresie wzmożonego zapotrzebowania organizmu na potas, w czasie upałów oraz przy wysokiej produkcji mleka.

  • uzupełnia niedobory wapnia
  • zmniejsza ryzyko odwapnienia oraz zalegania okołoporodowego
  • substancje czynne zawarte w preparacie w krótkim czasie przechodzą do krwi

Dostępna pojemność:

100 ml

Wapno Żel jest preparatem przeznaczonym dla krów w celu uzupełnienia niedoborów wapnia.

Wapno Żel zmniejsza ryzyko odwapnienia oraz zalegania okołoporodowego. Kompozycja składników sprawia, że substancje czynne zawarte w preparacie w krótkim czasie przechodzą do krwi.

 

Preparat profilaktycznie należy stosować na dwa dni przed planowanym wycieleniem do maksymalnie dwóch dni po wycieleniu w ilości 50 ml do 100 ml na krowę dziennie przez okres 2 - 3 dni.

 

Wskazania:

Podawać w okresie okołoporodowym lub w przypadku niedoboru wapnia w organizmie.

Kontakt

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Firma Trans Feed „Futuro Lab Sp. z o. o.” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 111A/12, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji danych pod adres: biuro@transfeed.eu lub pisemnie na adres naszego oddziału: Ul. Graniczna 8, 06-500 Mława.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważsą niezbędne do wykonania umowy, realizacji dostawy towaru/usług w celu składania ofert i negocjacji na etapie przez zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe administrator danych może udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, które świadczą usługi w związku z wykonami danej umowy.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski

VII. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

VIII. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:

Akceptuję
Nie Akceptuję