About us

TRANS FEED LLC is a limited joint-stock partnership with a registered office in Warsaw at ul. Puławska 111A/12. Trans Feed is a Polish manufacturer of high quality preparations for cattle, which in a non-invasive way help to solve health problems. The production plant is located in Mława.

Trans Feed partners with the largest companies across the world involved in providing milk substitutes for animals. They also work with the University of Warmia and Mazury in implementing joint research projects, with special emphasis on animal nutrition technology and the nutritional value of feed materials and compounds. The scope of their research also includes performing analyses, preparing scientific reports, organizing scientific conferences, and conducting joint trainings.

This gives Trans Feed access to the most modern techniques and expertise of its partners, allowing them to create the best preparations in the market. The composition of our products consists only of the highest quality raw materials. The unique production technology guarantees that Trans Feed products offer high quality and safety for animal and human health.

All products are manufactured according to the highest standards of safety. The high quality of these products allows Trans

Feed to successfully trade with customers worldwide.

The company's activities are regulated by the HACCP system, the company also holds a GMP certificate in the field of production of feed materials. The manufacturing process and quality of the products conforms to EU standards.

Trans Feed LLC, a limited joint-stock partnership has an approved veterinary number α PL1413042p.

Lour

Złoty Żuraw Rolnictwa 2016

Healthy and safe production, without the application of GMOs

Certyfikat procesu

GMP+ FC Scheme

B1 Production, Trade and Services

  • badania i nowoczesne technologie
  • potwierdzona skuteczność działań
  • rozwój w zgodzie z naturą
  • satisfied clients

Contact

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Firma Trans Feed „Futuro Lab Sp. z o. o.” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 111A/12, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji danych pod adres: biuro@transfeed.eu lub pisemnie na adres naszego oddziału: Ul. Graniczna 8, 06-500 Mława.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważsą niezbędne do wykonania umowy, realizacji dostawy towaru/usług w celu składania ofert i negocjacji na etapie przez zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe administrator danych może udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, które świadczą usługi w związku z wykonami danej umowy.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski

VII. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

VIII. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:

Akceptuję
Nie Akceptuję